Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTERAPIE GRUPOWE DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - ASD
Adresat: Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej, przedszkoli, szkół specjalnych, wychowawcy świetlic, pedagodzy i opiekunowie
Treści programowe:
  • charakterystyka behawioralna dzieci z ASD
  • wykorzystanie treningu umiejętności społecznych do redukowania zmiany zachowań zakłócających funkcjonowanie w grupie
  • zastosowanie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii dzieci z ASD
  • rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci u dzieci z ASD

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Prowadzący: Katarzyna Reda-Ostrowska
Miejsce: SP z OI Nr 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49
Data rozpoczęcia: 17-11-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: