Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyUCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE – DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół różnych specjalności, pedagodzy specjalni, psycholodzy
Treści programowe:
  • specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się
  • organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązującego prawa oświatowego
  • planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • elementy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, analiza opinii poradni P-P
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE
  • sposoby rozwijania umiejętności niezbędnych w uczeniu się 
  • rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, itp.
  • propozycje rozwiązań metodycznych

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 15-03-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: