Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyGRY I ZABAWY INTEGRACYJNE, ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • gry i zabawy na integrację grupy
  • ćwiczenia rozwijające kreatywność
  • zastosowanie piłek EDUBALL do rozwijania umiejętności społecznych

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Mariusz Berczyński
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: