Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyZAJĘCIA RELAKSACYJNE I ODPRĘŻAJĄCE W EDUKACJI I TERAPII
Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, przedszkoli, wychowawcy świetlic, pedagodzy, pedagodzy specjalni
Treści programowe:
  • rola relaksacji w edukacji i terapii
  • techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi
  • zastosowanie technik relaksacyjnych w edukacji i terapii

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 08-02-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: