Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMUZYCZNE FORMY EKSPRESJI W EDUKACJI
Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, szkół specjalnych, świetlic
Treści programowe:
  • rola muzyki w edukacji dzieci
  • nauka piosenek, zabaw rytmicznych i tańców
  • metodyka wprowadzania elementów muzyki w edukację dziecka
  • propozycje rozwiązań metodycznych z zastosowaniem muzyki, tańca i zabaw ruchowych

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Prowadzący: Anna Zwoleńska
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: