Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySELEKCJA I SKONTRUM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół.
Treści programowe:
  • podstawa prawna
  • zasady i procedury przeprowadzania skontrum
  • zasady i procedury przeprowadzania selekcji
  • metody przeprowadzania skontrum

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
  • 8 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Danuta Tatarczak
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.