Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySKONTRUM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół.
Treści programowe:
  • podstawa prawna
  • zasady i procedury przeprowadzania skontrum
  • metody przeprowadzania skontrum

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 4 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 6
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Danuta Tatarczak
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2
Data rozpoczęcia: 06-12-2017
Godzina: 16.00
Informacja: Kurs odbył się


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: