Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPROMOCJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • formy promocji książki i biblioteki
  • przykłady dobrych praktyk

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Kierownik formy: Danuta Tatarczak
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2
Data rozpoczęcia: 21-02-2018
Godzina: 16.00
Informacja: Ze względu na małą liczbę zgłoszeń, planowane zajęcia zostały odwołane


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: