Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyWYKORZYSTYWANIE MATRIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • specyfika poszczególnych typów materiałów źródłowych: źródła pisane narracyjne, źródła pisane normatywne, źródła ikonograficzne (w tym mapy historyczne), źródła statystyczne
  • konstruowanie zadań i testów dydaktycznych z wykorzystaniem materiałów źródłowych
  • konstruowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów źródłowych

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100
Kierownik formy: Anita Woźnica
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17
Data rozpoczęcia: 05-04-2018
Godzina: 14.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: