Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRACA ZE SMARTFONEM I TABLETEM NA LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Adresat: Nauczyciele języka rosyjskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • rola nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych w praktyce szkolnej
  • rodzaje gier dydaktycznych na smart fony i tablety
  • tworzenie gier dydaktycznych na smart fony i tablety

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 6 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłątnie
Kierownik formy: Ewa Jagiełło
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 29-11-2017
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: