Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyNAUKA – OBOWIĄZEK? NAUKA –PRZYJEMNOŚĆ! NOWE POMYSŁY NA CIEKAWE LEKCJE JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Adresat: Nauczyciele języka rosyjskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: rola innowacyjnych technik w nauczaniu i uczeniu się
gotowe propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych do wykorzystania

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Kierownik formy: Ewa Jagiełło
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: