Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKRAJE ANGLOJĘZYCZNE – WIELKA BRYTANIA, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA I STANY ZJEDNOCZONE – KULTURA HISTORIA I OBYCZAJE CZYLI ‘KULTURÓWKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ’
Adresat: Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: Propagowanie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii na lekcjach języka angielskiego:

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 3 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 12 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Jolanta Król
Miejsce: SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 02-02-2018
Godzina: 13:30
Informacja: data zakończenia 06.04.2018 godz. 14:00


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: