Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMETODA PROJEKTU W NAUCZANIU MATEMATYKI
Adresat: Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • czym jest projekt edukacyjny?
  • etapy realizacji projektu
  • planowanie działań
  • ocenianie pracy w grupie
  • przykłady dobrych praktyk

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended - learningową
  • Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 13 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Dorota Saj
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 31-01-2018
Godzina: 15:30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: