Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyNIE TAKA REFORMA STRASZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresat: Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Treści programowe:
  • zadania nauczyciela wobec warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej
  • projektowanie pracy dydaktycznej w sposób zapewniający spójność programową
  • dobór form, metod i technik nauczania optymalizujących efektywność kształcenia
  • konstruowanie zadań sprawdzających stopień opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej oraz wymaganiach edukacyjnych nauczyciela

Liczba godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Dorota Saj
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 27-10-2017
Godzina: 14.30
Informacja: Z uwagi na małą ilość zgłoszeń warsztaty nie odbędą się w zaplanowanym terminie.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: