Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyOCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, JAKO JĘZYK NAUCZANIA
Adresat: Zainteresowani nauczyciele biologii i przyrody wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • strategie oceniania kształtującego
  • określanie celów i kryteriów nauczania
  • elementy i funkcja informacji zwrotnej
  • ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended - learningową
Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 8 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Agnieszka Sempruch
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 08-11-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: