Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKurs doskonalący: ROŚLINY NASZEGO OTOCZENIA – ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KLUCZA BIOLOGICZNEGO
Adresat: Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie rozpoznawania, oceny i analizy stanu flory regionu
  • nabycie praktycznych umiejętności oznaczania roślin
  • realizacja podstawy programowej z zakresu problematyki ochrony ekosystemów

Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Kierownik formy: Agnieszka Sempruch
Miejsce: Zbiórka pod budynkiem rektoratu UPH w Siedlcach, ul. St. Konarksiego 2
Data rozpoczęcia: 24-05-2018
Godzina: 14.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: