Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyOCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJACH CHEMII I FIZYKI
Adresat: Nauczyciele chemii i fizyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
  • ocenianie kształtujące jako pedagogiczna
  • NaCoBeZu – wymagania
  • pytania kluczowe
  • informacja zwrotna
  • scenariusz lekcji z uwzględnieniem strategii oceniania kształtującego

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended - learningową
Opis formy doskonalenia:
  • 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 6 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Grażyna Barcińska
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 20-11-2017
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: