Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTYPOWE DOŚWIADCZENIA Z CHEMII I FIZYKI - NIEKONWENCJONALNY WYMIAR EKSPERYMENTÓW. Zajęcia prowadzone we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach
Adresat: Nauczyciele chemii i fizyki szkół podstawowych
Treści programowe:
  • rola doświadczeń w kształceniu chemicznym i fizycznym
  • analiza katalogu doświadczeń z chemii i fizyki przewidzianych w podstawie programowej do szkoły podstawowej
  • zastosowanie substancji i sprzętów codziennego użytku do prostych doświadczeń z chemii i fizyki
  • projektowanie typowych doświadczeń z chemii i fizyki z wykorzystaniem sprzętów i materiałów codziennego użytku

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 250 zł
Kierownik formy: Grażyna Barcińska
Miejsce: SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 (wcześniej Oskara Lange)
Data rozpoczęcia: 20-11-2017
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: