Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyOFFICE 365 DLA SZKÓŁ
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • wdrożenie usługi Office 365 dla szkół
  • zakładanie kont na portalu
  • zarządzanie grupami
  • elementy pakietu biurowego Office 365
  • OneDrive, Poczta, Kalendarz, Planner
  • aplikacje do pracy grupowej OneNote, Class Notebook, Teams

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended - learningową
Opis formy doskonalenia:
  • 6 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 14 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Dariusz Kozioł
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 12-10-2017
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: