Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyURWIS CZY ŚWIĘTY? KREATYWNOŚĆ NA KATECHEZIE
Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • kreatywności katechety i doskonalenie jego umiejętności wykorzystywanie kreatywności uczniów na katechezie
  • sposoby pobudzenie uczniów do myślenia, stawiania pytań, poszukiwań i rozwijania zainteresowań

Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce: SP nr 6 sala 311
Data rozpoczęcia: 21-03-2018
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: