Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZAWODACH
Adresat: Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Treści programowe:
  • charakterystyka aktywizujących metod nauczania
  • praktyczne zastosowanie gier dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów zawodowych
  • wykorzystanie pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez uczniów do nauki poszczególnych jednostek lekcyjnych

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:

Opis formy doskonalenia:

  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 8 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Małgorzata Witkowska - Michalak
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23
Data rozpoczęcia: 02-01-2018
Godzina: 14,00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: