Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyMOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań
  • cele i kryteria oceniania kształtującego
  • informacja zwrotna jako zalecany
  • ocenianie kształtujące a sumujące
  • pytania kluczowe
  • ocena koleżeńska i samoocena
  • tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:

Opis formy doskonalenia:
  • 10 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 20 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 30
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Marta Lipińska
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10
Data rozpoczęcia: 18-10-2017
Godzina: 15.00 - 19.00
Informacja: Kurs ma formę szkolenia blended - learning, zapraszam na spotkanie organizacyjne i wprowadzające do realizacji kursu


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: