Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKOMPETENCJE INTERPERSONALNE NAUCZYCIELA W BUDOWANIU RELACJI
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Treści programowe:
  • relacje międzyludzkie jako podstawowy element budowania efektywnego środowiska edukacyjnego
  • style komunikowania się społecznego
  • trudności i potrzeby w zakresie organizacji współpracy z rodzicami
  • kompetencje interpersonalne, umiejętności emocjonalne, osobowość nauczyciela jako podstawa w relacjach z uczniami i rodzicami


Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Kierownik formy: Małgorzata Alicja Połeć
Miejsce: Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8
Data rozpoczęcia: 08-02-2018
Godzina: 14.00
Informacja: warsztaty. Forma zrealizowana. Kolejna edycja po zebraniu się grupy


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: