Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyLEKCJE Z PLECAKIEM - CZYLI JAK PROWADZIĆ ATRAKCYJNE ZAJĘCIA TERENOWE
Adresat: Zainteresowani nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
  • znaczenie zajęć terenowych w edukacji geograficznej młodego pokolenia
  • miejsce zajęć terenowych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii, analiza podstawy programowej, programów nauczania i podręczników
  • okolice szkoły, typowym miejscem nauczania geografii w terenie
  • wycieczki szkolne i rajdy turystyczne a zajęcia w terenie
  • „Tworzymy bank pomysłowych geografów" - tworzenie scenariuszy zajęć terenowych, kart pracy z zastosowaniem atrakcyjnych metod pracy
  • „Jedna Polska - wiele możliwości". Przykłady zajęć terenowych na obszarach o odmiennych cechach środowiska geograficznego

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120
Kierownik formy: Marta Lipińska
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10
Data rozpoczęcia: 12-10-2017
Godzina: 15.00
Informacja: Spotkanie jest pierwszym z kilku spotkań przewidzianych w ramach kursu


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: