Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Treści programowe:
  • przedmiot prawa autorskiego
  • autorskie prawa osobiste
  • autorskie prawa majątkowe
  • dozwolony użytek chronionych utworów
  • systemy licencjonowania praw autorskich

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:

  • 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 6 godziny zajęć on-line

Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Danuta Tatarczak
Miejsce: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2
Data rozpoczęcia: 15-11-2017
Godzina: 16.00
Informacja: Kurs odbył się


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: