Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPLANOWANIE KIERUNKOWE I METODYCZNE W PRACY NAUCZYCIELA POLONISTY
Adresat: Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • planowanie i projektowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej
  • konstruowanie zadań sprawdzających stopień opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej oraz wymaganiach edukacyjnych
  • zróżnicowanie form i metod nauczania z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 3 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Małgorzata Alicja Połeć
Miejsce: Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8
Data rozpoczęcia: 26-10-2017
Godzina: 14.00
Informacja: Forma zrealizowana. Kolejna edycja po zebraniu się grupy


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: