Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyGIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień II
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • neurofizjologiczne podstawy działania mózgu
  • sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia
  • nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała
  • określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela
  • nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację
  • nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 - II stopień
Kierownik formy: Joanna Matysek
Prowadzący: Anna Zwoleńska
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego)
Data rozpoczęcia: 29-01-2018
Godzina:
Informacja: Zajęcia odbędą się w dniach 29 - 31 stycznia 2018 r.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: