Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI, MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Adresat: Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, szkół specjalnych, wychowawcy świetlic, przedszkoli, pedagodzy i opiekunowie
Treści programowe:
  • przyczyny autyzmu
  • charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem
  • redukowania i zmiana zachowań zakłócających proces uczenia się
  • metody uczenia samodzielności: plany aktywności i łańcuchy zachowań
  • zasady konstruowania programów edukacyjnych
  • nauka zachowań werbalnych i społecznych
  • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo


Liczba godzin: 30
Odpłatność: 110/140 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Prowadzący: Monika Robakiewicz
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.