Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI, MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Adresat: Zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół, szkół specjalnych, wychowawcy świetlic, przedszkoli, pedagodzy i opiekunowie
Treści programowe:
  • przyczyny autyzmu
  • charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem
  • redukowania i zmiana zachowań zakłócających proces uczenia się
  • metody uczenia samodzielności: plany aktywności i łańcuchy zachowań
  • zasady konstruowania programów edukacyjnych
  • nauka zachowań werbalnych i społecznych
  • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo


Liczba godzin: 40
Odpłatność: 240 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Prowadzący: Monika Robakiewicz
Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
Data rozpoczęcia: 17-02-2018
Godzina: 9.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: