Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyUCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Adresat: Nauczyciele rozpoczynający pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Treści programowe:
  • co oznacza edukacja włączająca?
  • edukacja integrująca a włączająca - podobieństwa i różnice
  • bariery do pokonania na drodze do wprowadzania edukacji włączającej
  • uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - najważniejsze grupy, cechy i potrzeby

Opis formy doskonalenia:

  • 3 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 5 godziny zajęć on-line


Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce: SCDiDN ul. Oskara Langego 6
Data rozpoczęcia: 26-10-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: