Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyUCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Adresat: Nauczyciele rozpoczynający pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Treści programowe:

  •                edukacja włączająca
  •        prawo na rzecz osób z niepełnosprawnością
  •        prawo oświatowe
  •        różnice między podejściem segregacyjnym, integracyjnym i włączającym
  •        uczeń w edukacji włączającej - najważniejsze grupy, cechy i potrzeby
  •        WOFU i IPET
  •        rola pedagoga specjalnego
  •        współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego


Opis formy doskonalenia:

  • 3 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 17 godziny zajęć on-line


Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 03-10-0035
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.