Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Adresat: Nauczyciele zainteresowani nauką języka angielskiego
Treści programowe:
  • Wprowadzenie struktur leksykalno-gramatycznych
  • Ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych
  • Ćwiczenia wymowy
  • Ćwiczenia na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych
  • Wprowadzenie elementów kulturoznawczych
Cele:
  • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1-A2
  • Kształtowanie świadomości językowej (pewność, płynność, poprawność)
  • Doskonalenie sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim
  • Poznanie kultury kraju danego obszaru językowego


Liczba godzin: 100
Odpłatność: 1000
Kierownik formy: Jolanta Król
Miejsce: Siedlce I LO
Data rozpoczęcia: 16-10-2018
Godzina: 15:45
Informacja: zajęcia rozpoczną się dnia 16 października o godz. 15:45 w I LO ul. Floriańska 10 sala 22


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.