Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Adresat: Nauczyciele zainteresowani nauką języka angielskiego
Treści programowe:
  • Wprowadzenie struktur leksykalno-gramatycznych
  • Ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych
  • Ćwiczenia wymowy
  • Ćwiczenia na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych
  • Wprowadzenie elementów kulturoznawczych
Cele:
  • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1-A2
  • Kształtowanie świadomości językowej (pewność, płynność, poprawność)
  • Doskonalenie sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim
  • Poznanie kultury kraju danego obszaru językowego


Liczba godzin: 100
Odpłatność: 1000
Kierownik formy: Jolanta Król
Miejsce: I LO im. B. Prusa
Data rozpoczęcia: 03-10-2017
Godzina: 16:30
Informacja: kurs rozpoczął się.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: