Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPIERWSZA POMOC
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka
  • postępowanie w stanach zagrożenia życia
  • pomoc osobom poszkodowanym - wstrząs, rany, krwotok, uraz
  • pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi (padaczka, cukrzyca, astma, hemofilia i inne)

Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego)
Data rozpoczęcia: 14-04-2018
Godzina: 10:00 - 16:00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: