Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPIERWSZA POMOC
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka
  • postępowanie w stanach zagrożenia życia
  • pomoc osobom poszkodowanym - wstrząs, rany, krwotok, uraz
  • pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi (padaczka, cukrzyca, astma, hemofilia i inne)

Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80
Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
Przedmiot: inne
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Termin realizacji: 18 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.