Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyEFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania zespołów nauczycielskich w szkole
  • mocnienie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich
  • tworzenie zespołu, określanie ról jego członków, organizacja i monitorowanie pracy zespołu, podziału zadań
  • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników ( budowanie zespołu), integracja pracowników, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń.

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.