Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyLEKCJA Z POMYSŁEM
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • neurodydaktyka w służbie szkoły
  • metody pracy z uczniem zgodne z zasadami neurodydaktyki i możliwościami ucznia
  • motywacja a piramida potrzeb
  • techniki motywacyjne, relaksacyjne i szybkiego uczenia się

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 03-10-0035
Godzina:
Informacja: Warsztaty zostały zrealizowane. Będą powtórzone w maju 2017 roku jeśli zbierze się grupa.


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: