Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyJAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH?
Adresat: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Treści programowe:
  • metody aktywizujące i techniki pracy motywujące do nauki języków obcych
  • poznanie nowoczesnych narzędzi służących kształceniu umiejętności językowych
  • tworzenie autorskich scenariuszy zajęć
  • gry i zabawy językowe online
  • podejście  zadaniowe do  wymagań programowych


Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:

Opis formy doskonalenia:

  • 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 6 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Agata Bryłka
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 18-10-2018
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.