Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyDOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA PLASTYKI
Adresat: Nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • propozycje prac na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne: materiały, techniki, możliwości warsztatowe
  • modelowanie w różnych materiałach
  • farby do szkła/witrażowe
  • farby do tkanin
  • akryl, collage, techniki mieszane
  • zajęcia praktyczne

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Kierownik formy: Bożena Prachnio
Prowadzący: M. Czajkowska
Miejsce: PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111
Data rozpoczęcia: 21-10-2017
Godzina: 9:00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: