Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
  • unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
  • postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
  • inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia
  • wsparcie psychiczne poszkodowanych
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Liczba godzin: 30
Odpłatność: 350/400 zł
Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
Przedmiot: inne
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Termin realizacji: 23, 24 maja 2020 r. godz. 10.00-18.00 oraz 25 i 26 maja 2020 r. godz. 15.00-19.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.