Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
  • unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
  • postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
  • inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia
  • wsparcie psychiczne poszkodowanych
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Liczba godzin: 30
Odpłatność: 350/400 zł
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego)
Data rozpoczęcia: 12-03-2018
Godzina: 15.00
Informacja: Szkolenie odbędzie się w dniach 12 - 16 marca 2018 r. w godz. 15.00 - 20.00


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: