Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyPRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • podstawy prawne warunkujące pracę z uczniem zdolnym 
  • modele pracy z uczniem zdolnym
  • planowanie pracy z uczniem zdolnym
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych możliwości psychofizycznych uczniów
  • propozycje metod i form pracy z uczniem zdolnym

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 09-11-2017
Godzina: 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: