Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ.
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
  • zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
  • postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • porządek i czystość w miejscu pracy
  • profilaktyczna opieka lekarska
  • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  • postępowanie w razie wypadku

Liczba godzin: 11
Odpłatność: 90/120
Przedmiot: inne
Miejsce:
Termin realizacji:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.