Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
Adresat: Zainteresowani dyrektorzy/nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy.
Treści programowe:
  • podstawowe informacje o terapii sztuką (arteterapii)
  • rola arteterapii w praktyce szkolnej 
  • elementy diagnozy w arteterapii
  • zasady procesu arteterapeutycznego
  • terapeutyczna funkcja dramy
  • plastyczne formy wyrazu
  • muzyka i ruch jako formy terapeutyczne
  • sensoplastyka
  • zastosowanie technik relaksacyjnych w edukacji i terapii
  • nauczyciel i uczeń w twórczym procesie edukacji i terapii

Liczba godzin: 80
Odpłatność: 420 zł
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja: Warsztaty rozpoczną się po zebraniu grupy


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: