Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyFORMY EKSPRESJI MUZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresat: Nauczyciele muzyki i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:

  •   ćwiczenia wokalne – różnorodne formy rozśpiewania
  •   przygotowanie do czytania nut
  •   tańce na różne okazje i tańce integracyjne
  •   łatwe lecz atrakcyjne przykłady muzyki instrumentalnej


Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Prowadzący: Dariusz Różański
Przedmiot: muzyka
Miejsce: SP Nr 8 Siedlce, ul. Pescantina 2
Termin realizacji: 29 lutego 2020 r. godz. 10.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.