Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Adresat: Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Treści programowe:
  • ogólna teoria organizacji i zarządzania
  • prawo oświatowe
  • zarządzanie i administrowanie placówką oświatową
  • wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły/ placówki oświatowej
  • współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym

Liczba godzin: 210
Odpłatność: 1100/1300
Przedmiot: inne
Miejsce:
Termin realizacji:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.