Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Adresat: Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Treści programowe:
  • ogólna teoria organizacji i zarządzania
  • prawo oświatowe
  • zarządzanie i administrowanie placówką oświatową
  • wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły/ placówki oświatowej
  • współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym

Liczba godzin: 210
Odpłatność: 1100/1300
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce:
Data rozpoczęcia: 03-10-0035
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: