Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyCOACHING OŚWIATOWY
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy,
Treści programowe:
  • coaching jako proces i narzędzie do rozwoju własnego i pomocy w rozwoju innych
  • zastosowanie coachingu w pracy dyrektora/nauczyciela
  • cele - definiowanie i wymiarowanie celów;
  • mocne pytania – sposoby konstruowania pytań coachingowych;
  • coachingowy model informacji zwrotnej
  • wybrane narzędzia coachingu
  • rozmowa coachingowa


Liczba godzin: 40
Odpłatność: 240 zł
Kierownik formy: Edyta Biernacka
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro
Data rozpoczęcia: 17-11-2017
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: