Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyCAŁY JESTEM INSTRUMENTEM - EMISJA GŁOSU NA LEKCJACH MUZYKI I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH
Adresat: Nauczyciele muzyki, instruktorzy zespołów wokalnych, dyrygenci chórów
Treści programowe:
  • anatomia i fizjologia głosu
  • różnorodne formy rozśpiewania
  • łatwy i atrakcyjny repertuar wokalny

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Dariusz Różański
Prowadzący: Izabela Kiryluk
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2
Data rozpoczęcia: 16-02-2018
Godzina: godz. 15.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: