Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKONSTRUOWANIE ZADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA KATECHIZOWANYCH
Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • formułowanie wymagań programowych
  • metody i formy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów
  • cechy dobrego sprawdzianu
  • zasady pisania zadań sprawdzających
  • konstruowanie klucza odpowiedzi i kryteriów oceny

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Kierownik formy: Ewa Komorowska
Miejsce: SP nr 6 sala 311
Data rozpoczęcia: 12-04-2018
Godzina: 15.30
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: