Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKSZTAŁTOWANIE I SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI ZŁOŻONYCH NA LEKCJACH HISTORII I WOS-U
Adresat: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkie typy szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
  • egzaminy i sprawdziany zewnętrzne: zmiany w prawie oświatowym, analiza arkuszy egzaminacyjnych – egzamin gimnazjalny, Matura 2018
  • konstruowanie zadań sprawdzających umiejętności złożone
  • metody i techniki pracy na lekcji kształtujące umiejętności złożone

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
Opis formy doskonalenia:
  • 8 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
  • 7 godzin zajęć on-line

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie
Kierownik formy: Anita Woźnica
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17
Data rozpoczęcia: 20-04-2018
Godzina: 14.00
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: