Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySTUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy
Treści programowe:
  • trening interpersonalny.
  • trening umiejętności wychowawczych
  • elementy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych
  • specyficzne zagrożenia i problemy psychologiczne dzieci i młodzieży
  • rodzina jako środowisko wychowawcze - zaburzenia życia rodzinnego
  • socjoterapia jako forma pomocy pedagogiczno - psychologicznej
  • system pomocy dzieciom krzywdzonym
  • prawno-etyczne aspekty pomagania
  • warsztat socjoterapii
  • warsztat profilaktyki i promocji zdrowia

Liczba godzin: 140
Odpłatność: 600/700 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: