Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySTUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy
Treści programowe:

  •    podstawy socjoterapii
  •    trening interpersonalny
  •    trening umiejętności wychowawczych
  •    rodzina jako środowisko wychowawcze
  •    metodyka pracy socjoterapeutycznej
  •    profilaktyka i terapia uzależnień
  •    planowanie pracy socjoterapeutycznej
  •    podstawy procesu terapeutycznego


Liczba godzin: 140
Odpłatność: 600/700 zł
Kierownik formy: Danuta Lebuda
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.