Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Adresat: Zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80zł
Kierownik formy: Mariusz Berczyński
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: