Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Adresat: Zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80zł
Kierownik formy: Mariusz Berczyński
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.