Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyKURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH
Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych. Grupa minimum 15 osób.
Treści programowe:
  • wycieczki w planach dydaktycznych i wychowawczych szkoły
  • przepisy i akty prawne regulujące turystykę szkolną
  • zasady bezpieczeństwa
  • dokumenty wycieczek szkolnych
  • wycieczki w różne regiony Polski
  • programy i regulaminy wycieczek szkolnych

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80
Prowadzący: Marta Lipińska
Przedmiot: inne
Miejsce: I LO Siedlce, ul. Florianska 10
Termin realizacji: 14 marca 2020 r. godz. 8.30 - 16.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.