Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyGIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, STOPIEŃ I
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Treści programowe:
  • neurofizjologiczne podstawy działania mózgu
  • sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia
  • nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała
  • określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela
  • nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację
  • nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych

Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł za I stopień
Kierownik formy: Joanna Matysek
Prowadzący: Anna Zwoleńska
Miejsce: SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6
Data rozpoczęcia: 15-02-2019
Godzina: 14:00
Informacja: Szkolenie odbędzie się 15 lutego od godz. 14.00 oraz 16 i 17 lutego od godz. 9.00


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.