Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertySZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Adresat:
Treści programowe:
  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
  • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi
  • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
  • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezp. i higieny pracy
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
  • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Liczba godzin: 16
Odpłatność: 70/100 zł
Kierownik formy: Joanna Matysek
Miejsce:
Data rozpoczęcia:
Godzina:
Informacja:


Zgłoś się

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Pełna nazwa szkoły placówki: