Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyAkademia Dyrektora ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - webinarium
Adresat: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Treści programowe:

Liczba godzin: 2
Odpłatność: bezpłatnie
Przedmiot: inne
Miejsce:
Termin realizacji: 27 maja 2020 r. godz. 12.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Dane adresowe
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.